1-ээс 100 хүртэл Данийн дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nul -
1 нэгэн 3 -
2 хоёр To -
3 Гурван Tre -
4 Дөрвөн Fire -
5 таван Fem -
6 Зургаан Seks -
7 Долоон Syv -
8 Найман Otte -
9 Есөн Ni -
10 Арван Ti -
11 арван нэгэн Elleve -
12 Aрван хоёр Tolv -
13 Aрван гурван Tretten -
14 Aрван дөрвөн Fjorten -
15 Арван таван Femten -
16 Арван зургаан Seksten -
17 арван долоон Sytten -
18 Арван найман Atten -
19 Aрван есөн Nitten -
20 хорин Tyve -
21 хорин нэгэн Tyve én -
22 хорин хоёр Tyve to -
23 хорин гурван Tyve tre -
24 хорин дөрвөн Fireogtyve -
25 хорин таван Femogtyve -
26 хорин зургаан Tyve seks -
27 хорин долоон Tyve syv -
28 хорин найман Tyve otte -
29 хорин есөн Tyve ni -
30 Гучин Tredive -
31 Гучин нэгэн Enogtredive -
32 Гучин хоёр Toogtredive -
33 Гучин гурван Treogtredive -
34 Гучин дөрвөн Fireogtredive -
35 Гучин таван Femogtredive -
36 Гучин зургаан Seksogtredive -
37 Гучин долоон Syvogtredive -
38 Гучин найман Otteogtredive -
39 Гучин есөн Tredive ni -
40 дөчин Fyrre -
41 дөчин нэг Enogfyrre -
42 дөчин хоёр Toogfyrre -
43 дөчин гурван Treogfyrre -
44 дөчин дөрвөн Fireogfyrre -
45 дөчин таван Femogfyrre -
46 дөчин зургаан Seksogfyrre -
47 дөчин долоон Syvogfyrre -
48 дөчин найман Otteogfyrre -
49 дөчин есөн Fyrre ni -
50 Тавин Halvtreds -
51 Тавин нэгэн Fifty ene -
52 Тавин хоёр Fifty to -
53 Тавин гурван Fifty tre -
54 Тавин дөрвөн Fifty fire -
55 Тавин таван Fifty fem -
56 Тавин зургаан Fifty seks -
57 Тавин долоон Fifty syv -
58 Тавин найман Fifty otte -
59 Тавин есөн Fifty ni -
60 Жаран Tress -
61 Жаран нэгэн Enogtres -
62 Жаран хоёр Sixty to -
63 Жаран гурван Treogtres -
64 Жаран дөрвөн Sixty fire -
65 Жаран таван Sixty fem -
66 Жаран зургаан Sixty seks -
67 жаран долоон Sixty syv -
68 жаран найман Sixty otte -
69 Жаран есөн Sixty ni -
70 Дал Halvfjerds -
71 Далан нэгэн Halvfjerds en -
72 Далан хоёр Seventy to -
73 Далан гурван Halvfjerds tre -
74 Дал дөрвөн Seventy fire -
75 Далан таван Halvfjerds fem -
76 Далан зургаан Halvfjerds seks -
77 Далан долоон Halvfjerds syv -
78 Далан найман Halvfjerds otte -
79 Далан есөн Halvfjerds ni -
80 наян Firs -
81 наян нэгэн Firs ene -
82 наян хоёр Firs to -
83 наян гурван Eighty tre -
84 наян дөрвөн Eighty fire -
85 наян таван Eighty fem -
86 наян зургаан Firs seks -
87 наян долоон Firs syv -
88 наян найман Eighty otte -
89 наян есөн Firs ni -
90 Одоогоор Ninety -
91 Одоогоор нэгэн Halvfems én -
92 Одоогоор хоёр Halvfems to -
93 Одоогоор гурван Ninety tre -
94 Одоогоор дөрвөн Halvfems fire -
95 Одоогоор таван Ninety fem -
96 Одоогоор зургаан Ninety Six -
97 Одоогоор долоон Ninety syv -
98 Одоогоор найман Halvfems otte -
99 Одоогоор есөн Ninety Nine -
100 нэг зуун Et hundrede -