1-ээс 100 хүртэл Индонезийн дугаар

# Writing your language Writing Reading
0 Тэг Nol -
1 нэгэн Satu -
2 хоёр Dua -
3 Гурван Tiga -
4 Дөрвөн Empat -
5 таван Lima -
6 Зургаан Enam -
7 Долоон Tujuh -
8 Найман Delapan -
9 Есөн Sembilan -
10 Арван Sepuluh -
11 арван нэгэн Sebelas -
12 Aрван хоёр Dua Belas -
13 Aрван гурван Tiga Belas -
14 Aрван дөрвөн Empat Belas -
15 Арван таван Lima Belas -
16 Арван зургаан Enam Belas -
17 арван долоон Tujuh Belas -
18 Арван найман Delapan Belas -
19 Aрван есөн Sembilan Belas -
20 хорин Dua Puluh -
21 хорин нэгэн Dua puluh satu -
22 хорин хоёр Dua puluh dua -
23 хорин гурван Dua puluh tiga -
24 хорин дөрвөн Dua puluh empat -
25 хорин таван Dua puluh lima -
26 хорин зургаан Dua puluh enam -
27 хорин долоон Dua puluh tujuh -
28 хорин найман Dua puluh delapan -
29 хорин есөн Dua puluh sembilan -
30 Гучин Tiga Puluh -
31 Гучин нэгэн Tiga puluh satu -
32 Гучин хоёр Tiga puluh dua -
33 Гучин гурван Tiga puluh tiga -
34 Гучин дөрвөн Tiga puluh empat -
35 Гучин таван Tiga puluh lima -
36 Гучин зургаан Tiga puluh enam -
37 Гучин долоон Tiga puluh tujuh -
38 Гучин найман Tiga puluh delapan -
39 Гучин есөн Tiga puluh sembilan -
40 дөчин Empat Puluh -
41 дөчин нэг Empat puluh satu -
42 дөчин хоёр Empat puluh dua -
43 дөчин гурван Empat puluh tiga -
44 дөчин дөрвөн Empat puluh empat -
45 дөчин таван Empat puluh lima -
46 дөчин зургаан Empat puluh enam -
47 дөчин долоон Empat puluh tujuh -
48 дөчин найман Empat puluh delapan -
49 дөчин есөн Empat puluh sembilan -
50 Тавин Lima Puluh -
51 Тавин нэгэн Lima puluh satu -
52 Тавин хоёр Lima puluh dua -
53 Тавин гурван Lima puluh tiga -
54 Тавин дөрвөн Lima puluh empat -
55 Тавин таван Lima puluh lima -
56 Тавин зургаан Lima puluh enam -
57 Тавин долоон Lima puluh tujuh -
58 Тавин найман Lima puluh delapan -
59 Тавин есөн Lima puluh sembilan -
60 Жаран Enam Puluh -
61 Жаран нэгэн Enam puluh satu -
62 Жаран хоёр Enam puluh dua -
63 Жаран гурван Enam puluh tiga -
64 Жаран дөрвөн Enam puluh empat -
65 Жаран таван Enam puluh lima -
66 Жаран зургаан Enam puluh enam -
67 жаран долоон Enam puluh tujuh -
68 жаран найман Enam puluh delapan -
69 Жаран есөн Enam puluh sembilan -
70 Дал Tujuh Puluh -
71 Далан нэгэн Tujuh puluh satu -
72 Далан хоёр Tujuh puluh dua -
73 Далан гурван Tujuh puluh tiga -
74 Дал дөрвөн Tujuh puluh empat -
75 Далан таван Tujuh puluh lima -
76 Далан зургаан Tujuh puluh enam -
77 Далан долоон Tujuh puluh tujuh -
78 Далан найман Tujuh puluh delapan -
79 Далан есөн Tujuh puluh sembilan -
80 наян Delapan Puluh -
81 наян нэгэн Delapan puluh satu -
82 наян хоёр Delapan puluh dua -
83 наян гурван Delapan puluh tiga -
84 наян дөрвөн Delapan puluh empat -
85 наян таван Delapan puluh lima -
86 наян зургаан Delapan puluh enam -
87 наян долоон Delapan puluh tujuh -
88 наян найман Delapan puluh delapan -
89 наян есөн Delapan puluh sembilan -
90 Одоогоор Sembilan Puluh -
91 Одоогоор нэгэн Sembilan puluh satu -
92 Одоогоор хоёр Sembilan puluh dua -
93 Одоогоор гурван Sembilan puluh tiga -
94 Одоогоор дөрвөн Sembilan puluh empat -
95 Одоогоор таван Sembilan puluh lima -
96 Одоогоор зургаан Sembilan puluh enam -
97 Одоогоор долоон Sembilan puluh tujuh -
98 Одоогоор найман Sembilan puluh delapan -
99 Одоогоор есөн Sembilan puluh sembilan -
100 нэг зуун Seratus -